Office 7:00 - 15:00 +421 44 5514 722    24/7 service +421 903 358 324
  • Telekomunikačné služby
Telekomunikačné služby
HomeRozsah činností → Telekomunikačné služby

 Spolupracujeme s veľkými telekomunikačnými spoločnosťami, s ich najväčšími dodávateľmi a regionálnymi dodávateľmi telekomunikčných služieb. 

Disponujeme vlastnými zamestnancami na projekciu, realizáciu, odborné prehliadky a odborné skúšky a 24 hodinový servis.

Naše služby zahŕňajú:

  • akvizičná činnosť

- výber a príprava najvhodnejšej lokality pre telekomunikačné stavby

  • projekčná a legislatívna činnosť

- technologická časť,  geologický prieskum, statika a návrh oceľových konštrukcií, stavebná časť, NN prípojka

  •  stavebná činnosť

- návrh a výroba oceľových konštrukcií pre výstavbu základňových staníc a rádiokomunikačných stavieb

- návrh a výroba stožiarov rôznych typov, ich dodávka a realizácia na kľúč

- realizácia oceľových konštrukcií a stožiarov pre výstavbu základńových staníc

- osadenie technologických kontajnerov, oživenie a integrácia technológie

  • inštalácia technologických zariadení

- inštalujeme optické siete, káblové trasy a inú komunikačnú infraštruktúru

-   základňové stanice, mikrovlnné prepojenia, výmena technológií

  • NN prípojka
  • odborné prehliadky a odborné skúšky
  • záručný a pozáručný servis - 24 hodín
24/7 service
+421 903 358 324
Office 7:00 - 15:00
+421 44 5514 722
24/7 service +421 903 358 324
Service 7:00 - 15:00 +421 44 5514 722
E-mail deltech@deltech.sk
Facebook facebook.com/deltechas
DELTECH, a.s.
Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 30 225 582
IČ DPH: SK2020427959
Zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vl.č. 10415/L
Bratislava
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
tel.: +421 2 502 44 230

Prešov
Budovateľská 59, 080 01, Prešov
Zvolen
P. O. Hviezdoslava 34, 960 01, Zvolen

Žilina
Bytčianska 371/121, 010 03 Žilina