Office 7:00 - 15:00 +421 44 5434 770    24/7 service +421 903 358 324

Zariadenia na ochranu majetku a osôb

HomeRozsah činnostíSlaboprúdové elektroinštalácie → Zariadenia na ochranu majetku a osôb

Súbor prostriedkov na elimináciu škôd majetku a zdravia klienta

Priemyselná televízia

  • zabezpečuje nepretržité monitorovanie priestorov, zobrazenie a záznam udalostí, identifikáciu trestných činov, video analýzu, detekciu pohybov, archiváciu

Elektrický zabezpečovací systém

  • predstavuje základný a veľmi účinný systém proti odcudzeniu a prípadnému zničeniu majetku. V prípade narušenia umožňuje vstup do chráneného objektu len oprávneným osobám

Systém kontroly a riadenia vstupov

  • Systém umožňuje alebo zamedzuje prístupu osôb alebo vozidiel do vybraných chránených priestorov podľa prístupových práv

 

Dochádzkové a stravovacie systémy

Parkovacie systémy

Hotelové systémy

Perimetrická ochrana 

  • Je súborom mechanických zábranných prostriedkov a rôznych detekčných systémov

Mechanické zábranné prostriedky

  • Bezpečnostné dvere, mreže, rampy, brány, fólie na okná

Informačná bezpečnosť

24/7 service
+421 903 358 324
Office 7:00 - 15:00
+421 44 5434 770
24/7 service +421 903 358 324
Service 7:00 - 15:00 +421 44 5514 722
E-mail deltech@deltech.sk
Facebook facebook.com/deltechas
DELTECH, a.s.
Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 30 225 582
IČ DPH: SK2020427959
Zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vl.č. 10415/L
Bratislava
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
tel.: +421 2 502 44 230

Prešov
Budovateľská 59, 080 01 , Prešov
Zvolen
P. O. Hviezdoslava 34, 960 01, Zvolen

Žilina
M.Rázusa č.13A, 010 01 Žilina