Office 7:00 - 15:00 +421 44 5434 770    24/7 service +421 903 358 324

Požiarno-technické zariadenia

HomeRozsah činnostíSlaboprúdové elektroinštalácie → Požiarno-technické zariadenia

Slúžia na včasný zásah proti požiaru ešte pred príchodom zásahovej jednotky. 

Elektrická požiarna signalizácia

  • Slúži na identifikáciu vzniknutého požiaru svetelným a akustickým signálom

Stabilné hasiace zariadenia

  • Zariadenie je štandardne vybavené okrem hasiacich médií aj riadiacou jednotkou / ústredňou
  • Vstupmi riadiacich jednotiek sú relé, ktoré zabezpečujú aktiváciu elektromagnetických spúšťačov

 

 

 Požiarno - evakuačný rozhlas

  • Zariadenie na včasné vyrozumenie užívateľov obejktu o vzniknutom požiarnom poplachu a následne je určený na riadenú evakuáciu objektu

Zariadenie na odvod dymu a tepla

Značenie únikových ciest

Hasiace prístroje

Hydrantová sieť

24/7 service
+421 903 358 324
Office 7:00 - 15:00
+421 44 5434 770
24/7 service +421 903 358 324
Service 7:00 - 15:00 +421 44 5514 722
E-mail deltech@deltech.sk
Facebook facebook.com/deltechas
DELTECH, a.s.
Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 30 225 582
IČ DPH: SK2020427959
Zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vl.č. 10415/L
Bratislava
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
tel.: +421 2 502 44 230

Prešov
Budovateľská 59, 080 01 , Prešov
Zvolen
P. O. Hviezdoslava 34, 960 01, Zvolen

Žilina
M.Rázusa č.13A, 010 01 Žilina