Office 7:00 - 15:00 +421 44 5434 770    24/7 service +421 903 358 324

Komunikačná infraštruktúra

HomeRozsah činnostíSlaboprúdové elektroinštalácie → Komunikačná infraštruktúra

Komunikačná infraštruktúra je vytvorená za účelom zabezpečenia stabilného a bezpečného prenosu dát. 

Líniové stavby

  • Optické prepojenia objektov
  • Optické prístupové siete FTTH
  • Optické distribučné mikrotrubičkové siete

Štruktúrované kabeláže

  • Pasívna aj aktívna časť
  • Kompletne od návrhu najvhodnejšieho systému pre konkrétny objekt až po odovzdanie funkčnej siete štruktúrovanej kabláže s meracími protokolmi

 

 Rádioreleové prepojenia

  • Výpočet parametrov prenosovej trasy
  • Voľba vhodnej technológie 
  • Zabezpečíme prípadné príslušné legislatívne povolenie na TUSR

Televízne káblové rozvody

  • Priebežné alebo hviezdicové pripojenia zásuviek
  • Čoraz častejšie realizujeme IP TKR

Pobočkové telefónne ústredne

Komunikačná infraštruktúra pre ostatné systémy

24/7 service
+421 903 358 324
Office 7:00 - 15:00
+421 44 5434 770
24/7 service +421 903 358 324
Service 7:00 - 15:00 +421 44 5514 722
E-mail deltech@deltech.sk
Facebook facebook.com/deltechas
DELTECH, a.s.
Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 30 225 582
IČ DPH: SK2020427959
Zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vl.č. 10415/L
Bratislava
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
tel.: +421 2 502 44 230

Prešov
Budovateľská 59, 080 01 , Prešov
Zvolen
P. O. Hviezdoslava 34, 960 01, Zvolen

Žilina
M.Rázusa č.13A, 010 01 Žilina