Office 7:00 - 15:00 +421 44 5434 770    24/7 service +421 903 358 324

Vysokonapäťové rozvody a aplikácie

HomeRozsah činnostíSilnoprúdové elektroinštalácie → Vysokonapäťové rozvody a aplikácie

Elektroinštalácie priemyselných a polyfunkčných objektov so zabezpečením návrhu, projekcie, konzultácií so zosúladením požiadaviek energetickými závodmi, dodávky, montáže a odborných prehliadok v rozsahu:

 VN časť

 • Transformačné stanice (TS) 22kV  / interiérové aj exteriérové
 • VN rozvádzače dodávanej TS 22kV / výroba a montáž
 • NN rozvádzače dodávanej TS vrátane kompenzácií jalových výkonov / výroba a montáž
 • Dozorne trafostaníc
 • VN prípojky / podzemné, nadzemné

NN časť

 • NN prípojky podzemné, nadzemné
 • Motorické elektroinštalácie / vnútorné, vonkajšie
 • Svetelné inštalácie a ochrana pred bleskom / aktívna, pasívna
 • Inštalácie do priestorov s výbušnou atmosférou
 • Vonkajšie osvetlenie / vrátane dodávky stožiarov a zemných prác
 • Výroba NN rozvádzačov a ovládacích pultov vrátane dodávky stožiarov a zemných prác
 • Výroba NN rozvádzačov a ovládacích pultov 
24/7 service
+421 903 358 324
Office 7:00 - 15:00
+421 44 5434 770
24/7 service +421 903 358 324
Service 7:00 - 15:00 +421 44 5514 722
E-mail deltech@deltech.sk
Facebook facebook.com/deltechas
DELTECH, a.s.
Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 30 225 582
IČ DPH: SK2020427959
Zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vl.č. 10415/L
Bratislava
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
tel.: +421 2 502 44 230

Prešov
Budovateľská 59, 080 01 , Prešov
Zvolen
P. O. Hviezdoslava 34, 960 01, Zvolen

Žilina
M.Rázusa č.13A, 010 01 Žilina