Office 7:00 - 15:00 +421 44 5514 722    24/7 service +421 903 358 324

Ochrana majetku a osôb

  • kamerové systémy
  • elektrické zabezpečovacie systémy
  • systémy kontroly a riadenia vstupov
  • dochádzkové a stravovacie systémy
  • parkovacie systémy
  • hotelové systémy
  • perimetrická ochrana objektov  
  • ostatné zábranné prostriedky
24/7 service
+421 903 358 324
Office 7:00 - 15:00
+421 44 5514 722
24/7 service +421 903 358 324
Service 7:00 - 15:00 +421 44 5514 722
E-mail deltech@deltech.sk
Facebook facebook.com/deltechas
DELTECH, a.s.
Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 30 225 582
IČ DPH: SK2020427959
Zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vl.č. 10415/L
Bratislava
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
tel.: +421 2 502 44 230

Prešov
Budovateľská 59, 080 01, Prešov
Zvolen
P. O. Hviezdoslava 34, 960 01, Zvolen

Žilina
Bytčianska 371/121, 010 03 Žilina