Office 7:00 - 15:00 +421 44 5514 722    24/7 service +421 903 358 324

Komunikačná infraštruktúra

HomeRozsah činnostíSilno a slaboprúdové elektroinštalácie → Komunikačná infraštruktúra
  • komplexné riešenia pre komunikačnú infraštruktúru
  • líniové stavby
  • štruktúrované kabeláže: aktívne prvky, pasívne prvky
  • optické siete: klasické a mikrotrubičkové optické kabeláže
  • rádioreleové prepojenia
  • televízne káblové rozvody (analógové alebo IPTV)
  • pobočkové telefónne ústredne (analógové, IP telefónia)
  • komunikačná infraštruktúra pre ostatné systémy

 

24/7 service
+421 903 358 324
Office 7:00 - 15:00
+421 44 5514 722
24/7 service +421 903 358 324
Service 7:00 - 15:00 +421 44 5514 722
E-mail deltech@deltech.sk
Facebook facebook.com/deltechas
DELTECH, a.s.
Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 30 225 582
IČ DPH: SK2020427959
Zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vl.č. 10415/L
Bratislava
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
tel.: +421 2 502 44 230

Prešov
Budovateľská 59, 080 01, Prešov
Zvolen
P. O. Hviezdoslava 34, 960 01, Zvolen

Žilina
Bytčianska 371/121, 010 03 Žilina