Office 7:00 - 15:00 +421 44 5434 770    24/7 service +421 903 358 324
 • Dodávateľ pre investičné celky
Dodávateľ pre investičné celky
HomeRozsah činností → Dodávateľ pre investičné celky

Náročné a komplexné investičné celky, ktoré naši odborníci počas svojej dlhoročnej praxe zastrešovali sa pretavili do komplexnosti ponuky, ktorú sme v súčasnosti schopní realizovať ako napr. budovanie oplotení, realizácia stavebných činností, rekonštrukcie stavebných objektov, komplexné dodávky silno a slaboprúdu atď. Výsledkom je skutočnosť, že spoločnosť DELTECH, a.s. dokáže pokryť komplexné služby v oblasti investičnej výstavby ako generálny dodávateľ.

V rámci stavby dokážeme vlastnými silami zabezpečiť:

 • vysokonapäťové rozvody a aplikácie
 • trafostanice
 • nízkonapäťové rozvody
 • slaboprúdové aplikácie
 • technickú ochranu objektov
 • záručný a pozáručný servis
 • projektovú dokumentáciu

V rámci generálnej dodávky stavieb DELTECH ponúka:

Kompletnú dodávku stavby na kľúč, ktorá zahŕňa

 • vypracovanie investičného zámeru, štúdie s presnou lokalizáciou
 • zadefinovanie všetkých finančných podmienok pre realizáciu investičného zámeru
 • vypracovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie
 • poskytnutie kompletnej projekčnej a inžinierskej činnosti (územné rozhodnutie, stavebné povolenie, kolaudácia - užívacie povolenie)
 • realizácia diela - investičného zámeru

 

24/7 service
+421 903 358 324
Office 7:00 - 15:00
+421 44 5434 770
24/7 service +421 903 358 324
Service 7:00 - 15:00 +421 44 5514 722
E-mail deltech@deltech.sk
Facebook facebook.com/deltechas
DELTECH, a.s.
Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 30 225 582
IČ DPH: SK2020427959
Zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vl.č. 10415/L
Bratislava
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
tel.: +421 2 502 44 230

Prešov
Budovateľská 59, 080 01 , Prešov
Zvolen
P. O. Hviezdoslava 34, 960 01, Zvolen

Žilina
M.Rázusa č.13A, 010 01 Žilina