Office 7:00 - 15:00 +421 44 5514 722    24/7 service +421 903 358 324
  • Polyfunčné budovy
Polyfunčné budovy
HomeSegmenty → Polyfunčné budovy

 Elektrický zabezpečovací systém

  • s detekciou narušenia vo vybraných priestoroch objektu (dôležité priestory, sklady, kancelárie)

Elektrická požiarna signalizácia a požiarny evakuačný rozhlas

  • pre včasnú detekciu a varovanie pred požiarom

Systém kontroly a riadenia vstupov

  • pomocou nich sú monitorované a riadené vstupy do vybraných priestorov

 Priemyselná televízia

  • býva použitá na monitorovanie vybraných priestorov ako sú parkoviská, vstupy do budovy a vstupy do dôležitých priestorov

Mechanické zábranné prostriedky

  • oplotenie
  • turnikety - používajú sa pri vstupe do objektu a do vybraných priestorov v rámci objektu (interiérové/exteriérové)
  • brány, rampy, úschovné prostriedky, dvere

Automatizácia

  • ovládanie, kooperácia a obsluha systémov ako napr. klimatizácia, kúrenie, ventilácia, výťahy
24/7 service
+421 903 358 324
Office 7:00 - 15:00
+421 44 5514 722
24/7 service +421 903 358 324
Service 7:00 - 15:00 +421 44 5514 722
E-mail deltech@deltech.sk
Facebook facebook.com/deltechas
DELTECH, a.s.
Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 30 225 582
IČ DPH: SK2020427959
Zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vl.č. 10415/L
Bratislava
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
tel.: +421 2 502 44 230

Prešov
Budovateľská 59, 080 01, Prešov
Zvolen
P. O. Hviezdoslava 34, 960 01, Zvolen

Žilina
Bytčianska 371/121, 010 03 Žilina