Office 7:00 - 15:00 +421 44 5434 770    24/7 service +421 903 358 324
  • Kvalita a skúsenosti od 1991

Aktuality

26.10.2020
Revitalizácia technológie v Rettenmeier Tatra Timber Liptovský Hrádok
V priebehu posledných týždňov sme úspešne zmodernizovali a doplnili bezpečnostnú a monitorovaciu technológiu výrobného procesu v drevo-spracovate¾skom závode na hornom Liptove. Výmenu a rozšírenie kamerového systému sme mohli uskutočniť len v čase, keď boli výrobné linky zastavené. V presne ohraničenom čase sme naše práce stihli a výroba mohla pokračovať už aj s novým monitoringom. Najnáročnejšia časť zákazky prebiehala priamo vo výrobnej hale – pílnici, kde sme pracovali vo vysoko prašnom prostredí.
11.09.2020
DELTECH mení tvár letiska M.R. Štefánika v Bratislave
DELTECH úspešne dokončil rekonštrukciu a výstavbu nového LED osvetlenia stojísk na medzinárodnom letisku generála Milana Rastislava Štefánika v Bratislave. V rámci prác sme vymenili osvetlenie plochy letiska, káblové rozvody a rozvádzače. Súčasťou zákazky bola aj výmena a demontáž dvoch starých základov vrátane 28-metrových stĺpov osvetlenia. Všetky stĺpy, ktoré sú dobre viditeľné pri príchode do Bratislavy z východu po D1, dostali aj nový oranžovo-biely náter.
25.06.2020
DELTECH opäť nechýbal na Cestnej konferencii
Naša spoločnosť sa aktívne zúčastnila odbornej konferencie Cestná konferencia 2020. Za účasti ministra dopravy a výstavby SR Andreja Doležala sme boli hlavným partnerom konferencie a odprezentovali sme naše riešenia a skúsenosti z budovania Informačného systému diaľnic. Aj nám v DELTECH záleží na tom, aby sme cestovali každým rokom po modernejších a hlavne bezpečnejších cestách.
silnoprúdové elektroinštalácie
slaboprúdové elektroinštalácie
technická ochrana objektov
záručný a pozáručný servis

Profil spoločnosti

Spoločnosť DELTECH, a.s. vytvoril tím špecialistov s s dlhoročnou praxou a skúsenosťami v oblasti technickej ochrany objektov, dodávkach silno a slaboprúdových elektroinštalácií, dodávkach pre investičné celky a servisu pre jednotlivé objekty.

Dlhoročné skúsenosti jednotlivých zamestnancov z rôznych projektov tvoria Know How spoločnosti ako celku.

Harmónia medzi skúsenými obchodníkmi, projektovými manažérmi, technikmi, servisnými zamestnancami a ostatnými administratívnymi pracovníkmi je predpokladom pre úspešné zvládnutie náročných projektov vyžadujúcich tú najvyššiu kvalitu.

24/7 service
+421 903 358 324
Office 7:00 - 15:00
+421 44 5434 770
24/7 service +421 903 358 324
Service 7:00 - 15:00 +421 44 5514 722
E-mail deltech@deltech.sk
Facebook facebook.com/deltechas
DELTECH, a.s.
Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 30 225 582
IČ DPH: SK2020427959
Zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vl.č. 10415/L
Bratislava
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
tel.: +421 2 502 44 230

Prešov
Budovateľská 59, 080 01 , Prešov
Zvolen
P. O. Hviezdoslava 34, 960 01, Zvolen

Žilina
M.Rázusa č.13A, 010 01 Žilina