Office 7:00 - 15:00 +421 44 5514 722    24/7 service +421 903 358 324
  • Kvalita a skúsenosti od 1991

Aktuality

03.05.2017
Nová prevádzka Žilina
Predstavujeme Vám novú prevádzku DELTECH v Žiline. Nachádza sa na Bytčianskej 371/121. Ide o obchodno - technické zastúpenie spoločnosti, kde nájdu zázemie ako zákazníci tak aj kolegovia z iných pobočiek, pracujúci na projektoch v blízkom okolí.
10.01.2017
PF 2017
V roku 2017 prajeme všetkým partnerom, spolupracovníkom, priateľom a známym veľa pracovných aj osobných úspechov a tešíme sa na stretnutie a ďalšiu spoluprácu. DELTECH tím
30.09.2016
25 rokov na trhu
Tento rok v decembri oslávi spoločnosť DELTECH, a.s. štvrťstoročie úspešnej existencie na slovenskom trhu. Od svojho vzniku v roku 1991 zmenila viackrát meno cez KELCOM International LM, QUADRIQ, DELTECH. Každé meno niečo prinieslo a posunulo spoločnosť ďalej. Dnes patrí DELTECH, a.s. k popredným slovenským spoločnostiam poskytujúcim komplexné riešenia v oblasti elektrotechnológií.
silno a slaboprúdové elektroinštalácie
technická ochrana objektov
dodávateľ pre investičné celky
záručný a pozáručný servis

Profil spoločnosti

Spoločnosť DELTECH, a.s. vytvoril tím špecialistov s s dlhoročnou praxou a skúsenosťami v oblasti technickej ochrany objektov, dodávkach silno a slaboprúdových elektroinštalácií, dodávkach pre investičné celky a servisu pre jednotlivé objekty.

Dlhoročné skúsenosti jednotlivých zamestnancov z rôznych projektov tvoria Know How spoločnosti ako celku.

Harmónia medzi skúsenými obchodníkmi, projektovými manažérmi, technikmi, servisnými zamestnancami a ostatnými administratívnymi pracovníkmi je predpokladom pre úspešné zvládnutie náročných projektov vyžadujúcich tú najvyššiu kvalitu.

24/7 service
+421 903 358 324
Office 7:00 - 15:00
+421 44 5514 722
24/7 service +421 903 358 324
Service 7:00 - 15:00 +421 44 5514 722
E-mail deltech@deltech.sk
Facebook facebook.com/deltechas
DELTECH, a.s.
Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 30 225 582
IČ DPH: SK2020427959
Zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vl.č. 10415/L
Bratislava
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
tel.: +421 2 502 44 230

Prešov
Budovateľská 59, 080 01, Prešov
Zvolen
P. O. Hviezdoslava 34, 960 01, Zvolen

Žilina
Bytčianska 371/121, 010 03 Žilina