Telekomunikačná infraštruktúra

Telekomunikačná infraštruktúra

Komplexná realizácia veľkých technologických a telekomunikačných stavieb je našou spoločnosťou ponúkaná v rozsahu:

Prípravné a realizačné činnosti dokážeme zabezpečiť aj na špecifických miestach ako sú objekty v blízkosti železničných dráh alebo miesta definované ako banské prostredie. Katalóg na stiahnutie: TU

Komplexné služby pre oba typy stavieb

Poradenská a konzultačná činnosť

Akvizičná činnosť

Zazmluvnenie lokality pre výstavbu

Projekčná činnosť

Legislatívna a inžinierska činnosť

Realizačná činnosť

Ostatné

Montáž a inštalácia technológie

Odborné prehliadky a odborné skúšky

Servis

V rámci tohto produktu ponúkame komplexné servisné služby telekomunikačných systémov: