Slaboprúdové elektroinštalácie

Slaboprúdové elektroinštalácie

Komunikačná infraštruktúra

Komunikačná infraštruktúra je vytvorená za účelom zabezpečenia stabilného a bezpečného prenosu dát.

Líniové stavby

Štruktúrované kabeláže, LAN/WAN siete

Rádioreleové prepojenia

Komunikačná infraštruktúra

Požiarno-technické zariadenia

Slúžia na včasný zásah proti požiaru ešte pred príchodom zásahovej jednotky. 

Elektrická požiarna signalizácia

Stabilné hasiace zariadenia

Požiarno - evakuačný rozhlas

Zariadenie na odvod dymu a tepla

Značenie únikových ciest

Hasiace prístroje

Hydrantová sieť

Zariadenia na ochranu majetku a osôb

Súbor prostriedkov na elimináciu škôd majetku a zdravia klienta

Priemyselná televízia

Elektrický zabezpečovací systém

Systém kontroly a riadenia vstupov

Dochádzkové a stravovacie systémy

Parkovacie systémy

Hotelové systémy

Perimetrická ochrana

Integrovaný monitorovací systém

Mechanické zábranné prostriedky