Silnoprúdové elektroinštalácie

Silnoprúdové elektroinštalácie

Náš tím odborníkov disponuje skúsenosťami s návrhom a realizáciou silnoprúdových a slaboprúdových elektroinštalácií a systémov v rámci rozsiahlych komplexných realizácií.

Spoločnosť DELTECH v tejto oblasti poskytuje:

Vysokonapäťové rozvody a aplikácie

Ide o elektroinštalácie priemyselných a polyfunkčných objektov. Zabezpečujeme návrh, projekciu, konzultácie so zosúladením požiadaviek energetických závodov, realizujeme dodávky, montáže a odborné prehliadky v rozsahu:

VN časť

NN časť

Energetické zdroje

Slúžia na primárnu alebo alternatívnu výrobu elektrickej energie.

Záložné energetické zdroje

Alternatívne zdroje elektrickej energie

Určené na alternatívnu výrobu elektrickej energie

Automatizácia