Kultúrne pamiatky

Kultúrne pamiatky

Pre objekty z oblasti kultúrneho dedičstva poskytujeme:

Silno a slaboprúdové elektroinštalácie

Poskytujeme komplexné služby v oblasti silno a slaboprúdových elektroinštalácií a to:

V rámci dodávok silnoprúdových aplikácií spoločnosť poskytuje

V rámci dodávok slaboprúdových aplikácií spoločnosť poskytuje

Technická ochrana objektov

Ochrana majetku, osôb a bezpečnosť

Bezpečnostný manažment

Generálny dodávateľ

Generálna dodávka stavby na kľúč zahŕňa

V rámci stavby dokážeme vlastnými silami zabezpečiť

Servis

Tento produkt je určený nielen pre nami inštalované zariadenia a nielen pre našich stálych zákazníkov.

Vykonávame

V rámci tohto produktu ponúkame komplexné servisné služby zabezpečovacích systémov