Kamerové systémy

Monitoring nedostupných miest

monitorovanie miest, kde je náročný prístup strážnej služby. Znižuje náklady na vybudovanie prístupových trás, alebo domčekov pre strážnu službu. Tak isto sa používa na odľahlé miesta

PRIEMYSELNÁ TELEVÍZIA

zabezpečuje nepretržité monitorovanie priestorov, zobrazenie a záznam udalostí, identifikáciu trestných činov, video analýzu, detekciu pohybov, archiváciu

PERIMETRICKÁ OCHRANA

Ochrana perimetra pomocou PTZ kamier, ktoré pri narušení perimetra dokážu trackovať narušiteľa

Vzdialený dohľad

dohľad na objekty napojené na centrálne pracovisko, prostredníctvom IP kamery pripojenej k internej sieti prostredníctvom WiFi, alebo káblového pripojenia.

ČASOZBER

Časozber je jedným z najvhodnejším a najefektívnejším spôsobom, ako zachytiť krátkodobé alebo dlhodobé práce na projektoch a ukázať konečný výsledok. Pomocou časozberu sa zaznaménávanie projektu stáva účinným a zaujímavým komunikačným nástrojom, ktorým sa môžete prezentovať na sociálnych sieťach, poradách alebo odprezentovať na slávnostnom otvorení. Časozberné video predstavuje dôležitú pridanú hodnotu dokumentáciu projektu. Jeho prezentovaním dokážete motivovať zamestnancov na nové výzvy počas priebehu, alebo po ukončení.

Podľa čoho vyberať kameru

- Podľa prostredia, do ktorého chceme kameru umiestniť

TYPY KAMIER