Generálne dodávky

Generálne dodávky pre malé a stredné investičné celky

Náročné a komplexné investičné celky, ktoré naši odborníci počas svojej dlhoročnej praxe zastrešovali sa pretavili do komplexnosti ponuky, ktorú sme v súčasnosti schopní realizovať ako napr. budovanie oplotení, realizácia stavebných činností, rekonštrukcie stavebných objektov, komplexné dodávky silno a slaboprúdu atď. Výsledkom je skutočnosť, že spoločnosť DELTECH, a.s. dokáže pokryť komplexné služby v oblasti investičnej výstavby ako generálny dodávateľ.

V rámci stavby dokážeme zabezpečiť

V rámci generálnej dodávky stavieb DELTECH ponúka

Kompletnú dodávku stavby na kľúč, ktorá zahŕňa