Energetika

Energetika

Pre segment energetiky ponúkame sofistikovanú technickú ochranu areálov, VN rozvodní a špecializované bezpečnostné systémy pre elektrárne. Ich súčasťou sú aj termografické kamery na monitorovanie zmien teplôt v sledovanom prostredí.

Technická ochrana areálov

Ochranu areálov zabezpečujeme inštalovaním Elektrického zabezpečovacieho systému, Kamerového systému (priemyselnej televízie), Perimetrickou ochranou objektov (plotové detekčné systémy, mikrovlnné, infračervené bariéry), inštalujeme taktiež Elektrickú požiarnu signalizáciu. Nemenej dôležitý je pri ochrane významných objektov či areálov Systém kontroly a riadenia vstupov. Pre zákazníka sme pripravení dodať aj mechanické zábranné prostriedky ako oplotenie, exteriérové aj interiérové turnikety, brány, dvere, či rampy.

Špecializované bezpečnostné systémy pre energetiku

Okrem kamier, ktoré strážia fyzickú a objektovú bezpečnosť, vieme našim zákazníkom ponúknuť aj špecializovanú technológiu pre monitorovanie prostredí so špecifickými vlastnosťami, typickými pre odvetvie energetiky. Tieto kamery sú tiež inštalované z bezpečnostných dôvodov a z dôvodov monitorovania technologických procesov, rozdiel je však v samotnom prevedení kamier a príslušenstva kamerového systému. Kamery sú z odolných materiálov, podobne ako štandardné kamery môžu byť v prevedení – statická kamera, alebo kamera PTZ (otočná kamera so zoomom). Kamery do náročného prostredia sú v súčasnosti tak isto ako iné typy kamier v prevedení IP (sieťové – network) kamery a môžu byť teda pripojené, zaznamenávané, ovládané a vizualizované v podstate akýmkoľvek IP kamerovým systémom (videorekordérom, príslušenstvom).

Najdôležitejšou požiadavkou na kamerový systém, ktorý monitoruje radiačné priestory je jeho bezproblémová prevádzka, minimálne výpadky a možnosť zobrazovania na viacerých operátorských pracoviskách s možnosťou pridelenia len vybraných kamier jednotlivým operátorom.

Kamerový systém pre špeciálne aplikácie - Termografické kamery

Nami ponúkané systémy sú často kombinované s termografickými kamerami. V prípade ochrany objektu sa používajú na monitorovanie veľkých oblastí, čo by pri použití štandardných kamier znamenalo použiť desiatky až stovky kamier, a to by sa následne odrazilo aj na cene takéhoto kamerového systému. Termografické kamery dokážu monitorovať priestor s dosahom až rádovo kilometre a to aj za zníženej viditeľnosti (hmla, sneh, noc a pod.). No ich využiteľnosť je podstatne širšia a je možné ich využiť aj na iné ako bezpečnostné aplikácie. Systém môže podľa nastavených pravidiel a požiadaviek vytvárať grafy zmeny teploty v čase a na základe toho vyhodnocovať situáciu a obsluha prijať adekvátne nápravné opatrenia. Kamerový systém s termografickými kamerami nepretržite monitoruje tepelné udalosti a procesy na povrchu pozorovaných objektov, čo umožňuje identifikovať nežiadúce tepelné zmeny a na ich základe upozorniť operátora. Systém poskytuje v reálnom čase nielen tepelný obraz, ale dokáže poskytnúť aj informáciu o teplote monitorovaného objektu a prostredia. V prípade použitia termografických kamier ako protipožiarnej ochrany, je obrovskou výhodou takéhoto systému oproti iným protipožiarnym systémom a požiarnej detekcii v tom, že operátora upozorní na nebezpečenstvo požiaru ešte pred jeho vypuknutím a tým zabráni obrovským škodám.

Takýto systém už nie je len kamerový systém, ale komplexný monitorovací systém s alarmovým manažmentom, ktorý môže byť použitý ako komplexné riešenie pre bezpečnosť v rôznych odvetviach a pre rôzne riešenia akéhokoľvek rozsahu a zložitosti, ako napríklad: