Rozsah činností

Rozsah činností

Za 30 rokov existencie našej spoločnosti poznáme potreby spotrebiteľov na stavebnom a technologickom trhu, preto sme využili naše skúsenosti a existujúce know-how a vytvorili sme komplexné riešenia v oblastiach: Silnoprúdové a slaboprúdové elektroinštalácie, Technická ochrana objektov, Generálne dodávky pre malé a stredné investičné celky, Záručný a pozáručný servis.

Segmenty

Všetko, čo pre vás dokážeme zabezpečiť