Kontakt

KONTAKT

KONTAKT

24/7 servis: +421 903 358 324
Office 7:00 - 15:00: +421 44 5434 770
Email: deltech@deltech.sk; obchod@deltech.sk

DELTECH, a.s.
Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 30 225 582
IČ DPH: SK2020427959
Zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vl.č. 10415/L

Prevádzky