Kontakt

KONTAKT

Office:
Office 7:00 - 15:00
Tel: +421 44 5434 770
E-mail: deltech@deltech.sk

24/7 servis:
Tel: +421 903 358 324
E-mail: servis@deltech.sk

Obchodné oddelenie
Tel: +421 44 5434 770
E-mail: obchod@deltech.sk

DELTECH, a.s.
Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 30 225 582
IČ DPH: SK2020427959
Zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vl.č. 10415/L

Prevádzky