Projektový manažér / manažérka

Projektový manažér / manažérka

Projektový manažér / manažérka

Hľadáme človeka, ktorý má záujem o sebarozvoj, učiť sa nové veci a chuť pracovať. Ponúkame ti prácu na zaujímavých, zo začiatku malých projektoch. Prejdeš si procesom riadenia projektu (zákazky) od prijatia objednávky až po odovzdanie zákazníkovi. Dostaneš sa ku komunikácii so zákazníkom a s úradmi, budeš konzultovať realizačný projekt, budeš riešiť logistiku, plánovať realizáciu, vykonávať kontrolu stavu realizácie a jej kvality, odovzdáš dielo zákazníkovi.

Čo určite nebudeš: nudiť sa, riešiť stále dookola tú istú rutinnú prácu, sedieť v kancelárii.

Skúsenosti na obdobnej pozícií sú výhodou, ale nie nevyhnutnosťou. Môžeš k nám nastúpiť aj po škole.

Mzdové podmienky (brutto)

1 000 - 1 400 EUR/mesiac

Vzdelanie

Elektrotechnika, automatizácia, riadenie procesov, elektrooptika, multimediálne technológie, komunikačné a informačné technológie, telekomunikačné a rádiokomunikačné inžinierstvo Elektrotechnické minimum § 21 - elektrotechnik

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Samostatné vedenie projektov a zodpovednosť za prevzatý projekt
Práce s projektovou dokumentáciou Plánovanie , organizácia , koordinácia a kontrola výrobných a montážnych prác Dohľad nad BOZP a PO Kontrola nákladov a zodpovednosť za dodržiavanie rozpočtu Komunikácia so zástupcom investora, úradmi, projektantom, výrobou a ďalšími stranami Zabezpečenie / vedenie stavebného denníka a potrebnej dokumentácie Zabezpečenie plnenia plánu realizácie podľa harmonogramu Zodpovednosť za dodržiavanie kvality a technologických postupov montáže a prác Schvaľovanie a kontrola súpisu prác a objednávok od subdodávateľov Tvorba podkladov pre fakturácie Podpora pre obstarávanie a kontrolu externých služieb a materiálu Tvorba a finalizácia odovzdávacej dokumentácie Reporting realizácie projektov Práca vyžaduje cestovanie

Zamestnanecké výhody, benefity

Požiadavky

Osobnostné predpoklady a zručnosti • Schopnosť čítať technickú a projektovú dokumentáciu • Technické a analytické myslenie • Schopnosť určovať priority • Skúsenosti s prípravou harmonogramov a ich dodržiavaním • Prax s vedením tímov - výhodou • Prax s jednaním s dodávateľmi, vyjednávanie cien a podmienok - výhodou • Samostatnosť, zodpovednosť, dôslednosť, flexibilita, kolegiálnosť • Ochotu cestovať, pracovať v tíme • Chuť učiť sa nové veci a technológie • Doklad o bezúhonnosti - výpis z registra trestov

TEŠÍME SA NA TVOJ ŽIVOTOPIS A SPOLOČNE S VAMI SI PREJDEME VAŠU PREDSTAVU PRÁCE V DELTECHU. PÝTAJTE SA NÁS.

V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom a platnom znení súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov vrátane fotografií uvedených v životopise, motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce.

Pošli životopis