Certifikáty

ISO certifikáty

Spoločnosť DELTECH, a.s. vlastní od 30.5.2018 certifikáty ISO 9001:2015 pre systém manažérstva kvality, ISO 14001:2015 pre systém environmentálneho manažérstva a ISO 27001:2013 pre systém manažérstva informačnej bezpečnosti. Aj takýmto spôsobom dávame obchodným partnerom a verejnosti najavo, že nám záleží na komplexnej kvalite našej práce.

Oprávnenia

Technológie

Spoločnosť DELTECH je dodávateľom rôznych bezpečnostných technológií.