Revitalizácia technológie v Rettenmeier Tatra Timber Liptovský Hrádok

Revitalizácia technológie v Rettenmeier Tatra Timber Liptovský Hrádok

Revitalizácia technológie v Rettenmeier Tatra Timber Liptovský Hrádok

V priebehu posledných týždňov sme úspešne zmodernizovali a doplnili bezpečnostnú a monitorovaciu technológiu výrobného procesu v drevo-spracovateľskom závode na hornom Liptove. Výmenu a rozšírenie kamerového systému sme mohli uskutočniť len v čase, keď boli výrobné linky zastavené. V presne ohraničenom čase sme naše práce stihli a výroba mohla pokračovať už aj s novým monitoringom. Najnáročnejšia časť zákazky prebiehala priamo vo výrobnej hale – pílnici, kde sme pracovali vo vysoko prašnom prostredí.