Od štruktúrovanej kabeláže až po EZS s čerešničkou na torte

Dôkazom toho, že sa zákazka občas nekončí pri pôvodnom zadaní, je aj naša nedávna spolupráca so spoločnosťou EGEM, s.r.o. V polovici roka 2022 špecialisti z DELTECH, a.s. realizovali u zákazníka EGEM štruktúrovanú kabeláž. Zákazník je okrem iného na trhu známy ako dodávateľ trafostaníc. Po návrhu štruktúrovanej kabeláže sme im navrhli EZS a jej montáž súbežne s realizáciou štruktúrovanej kabeláže. Dodávka technológií sa však pre nás v rámci tejto zákazky z ďaleka nekončila. Zrealizovali sme Intercom, komunikáciu od vonkajších predných dverí a dohodli sme sa aj na montáži video vrátnika. Inštaláciu káblových trás sme realizovali subdodávkou, zapájanie EZS už bolo v našej réžii, vrátane oživenia celej technológie. K spokojnosti nášho zákazníka sme prispeli aj nadštandardnou grafickou pomôckou. Pre lepšiu orientáciu zamestnancov spoločnosti EGEM, ale aj hostí v ich sídle, sme navrhli orientačnú tabuľu – vyznačenie elektroinštalácie zásuviek v miestnostiach na dvoch poschodiach. Najlepšou odmenou bolo pre nás záverečné konštatovanie zákazníka: „Chlapi skvelé, to sme nevideli ani u susedov v Česku.“