Office 7:00 - 15:00 +421 44 5514 722    24/7 service +421 903 358 324
  • Silno a slaboprúdové elektroinštalácie
Silno a slaboprúdové elektroinštalácie
HomeRozsah činností → Silno a slaboprúdové elektroinštalácie

Náš tím odborníkov disponuje skúsenosťami s návrhom a realizáciou silnoprúdových a slaboprúdových elektroinštalácií a systémov z oblasti rozsiahlych komplexných realizácií.

Spoločnosť DELTECH v tejto oblasti poskytuje:

 

24/7 service
+421 903 358 324
Office 7:00 - 15:00
+421 44 5514 722
24/7 service +421 903 358 324
Service 7:00 - 15:00 +421 44 5514 722
E-mail deltech@deltech.sk
Facebook facebook.com/deltechas

DELTECH, a.s. Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovakia

IČO: 30 225 582 IČ DPH: SK2020427959 Zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vl.č. 10415/L

Bratislava
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
tel.: +421 2 502 44 230
Zvolen
P. O. Hviezdoslava 34, 960 01, Zvolen
Prešov
Budovateľská 59, 080 01, Prešov