Service 7:00 - 15:00 +421 44 5514 722    24/7 service +421 903 358 324
  • Servis
Servis
HomeRozsah činností → Servis
  • pravidelné kontroly v zmysle STN
  • odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) v zmysle STN
  • odstraňovanie porúch na servisovaných zariadeniach
  • zaškolenie obsluhy
  • rozširovanie existujúcich systémov

 

24/7 service
+421 903 358 324
Service 7:00 - 15:00
+421 44 5514 722
24/7 service +421 903 358 324
Service 7:00 - 15:00 +421 44 5514 722
E-mail deltech@deltech.sk
Facebook facebook.com/deltechas

DELTECH, a.s. Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovakia Prevádzka Bratislava Miletičova 23, 821 09 Bratislava, tel.: +421 2 502 44 230

IČO: 30 225 582 IČ DPH: SK2020427959 Zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vl.č. 10415/L