Service 7:00 - 15:00 +421 44 5514 722    24/7 service +421 903 358 324
  • Kontakt
Kontakt
Home → Kontakt

DELTECH, a.s.

Priemyselná 1

031 01 Liptovský Mikuláš

SLOVAKIA

deltech@deltech.sk

tel.č.: +421 44 5514 722

       Prevádzky:

 

  • Miletičova 23; 821 09  Bratislava

            tel.: +421 2 502 44 230 

  • P.O.Hviezdoslava; 960 01  Zvolen
  • Budovateľská 59; 080 01  Prešov

      

 

IČO: 30 225 582

IČ DPH: SK2020427959

Zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vl.č. 10415/L

IČO: 30 225 582

IČ DPH: SK2020427959

Zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vl.č. 10415/L

24/7 service
+421 903 358 324
Service 7:00 - 15:00
+421 44 5514 722
24/7 service +421 903 358 324
Service 7:00 - 15:00 +421 44 5514 722
E-mail deltech@deltech.sk
Facebook facebook.com/deltechas

DELTECH, a.s. Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovakia Prevádzka Bratislava Miletičova 23, 821 09 Bratislava, tel.: +421 2 502 44 230

IČO: 30 225 582 IČ DPH: SK2020427959 Zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vl.č. 10415/L